ORIGINALNI UGLJANSKI SUVENIR

udruga Aria pretočila je svoju kreativnost u nešto novo i originalno.

Radi se o "decoupage" tehnici na maslinovom drvetu što čini originalni suvenir iz Ugljana - OTOKA MASLINA

2011. Udruga Aria Ugljan | Design by Regoch | Hosted by Fer Projekt